Wspólne studia doktoranckie MiNI PW i MIM UW

w zakresie analizy i eksploracji danych

Dowiedz się więcej

Informacje ogólne


Rekrutacja na studia jest przeprowadzana według zasad obowiązujących na wydziałach uczestniczących w projekcie.

Osoba, która z sukcesem przejdzie proces rekrutacji na studia doktoranckie na wydziale MiNI PW (na kierunku informatyka lub matematyka) lub na wydziale MIM UW (na kierunku informatyka lub matematyka) i zadeklaruje chęć uczestnictwa w projekcie ma prawo korzystać z całej oferty naukowo-dydaktycznej dla doktorantów na obydwu wydziałach.

Rekrutacja


Zainteresowana? Zainteresowany?

Przejdź na stronę Wydziału MiNI