Inżynieria i analiza danych
(Data Science)


Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Dowiedz się więcej

Sylwetka absolwenta


Specjalność – Data Science

Posiądź głęboką znajomość metod przetwarzania i analizy danych (ang. Data Science).

Praktyczne problemy

Nabądź umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych.

Solidne podstawy

Zdobądź wszechstronną, ogólną wiedzę informatyczną i gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki, umożliwiające uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Nowoczesne metody i techniki

Wyróżnij się zaawansowaną wiedzą i umiejętnością użycia w projektach informatycznych metod pozyskiwania i składowania danych oraz technik statystycznych i uczenia maszynowego.

Efektywna komunikacja

Zdobądź wiedzę z zakresu zagadnień ogólnospołecznych ułatwiającą komunikację interpersonalną i współpracę z odbiorcami analiz danych i systemów na nich opartych.

Praca pełna wyzwań

Dzięki tej specjalności będziesz mógł znaleźć zatrudnienie m.in. jako analityk, architekt systemów przetwarzania danych, projektant i twórca oprogramowania.

Program studiów


Wybierz opcję, by dowiedzieć się więcej:

Dla absolwentów studiów inżynierskich na kierunku Informatyka i pokrewnych przewidziany jest program trzysemestralny.

Dla absolwentów studiów licencjackich (w szczególności: absolwentów kierunku Matematyka lub kierunków pokrewnych) przewidziany jest program czterosemestralny. Studia te pozwalają zdobyć kompetencje specjalności poszerzone o kompetencje inżynierskie.

Rekrutacja


Zainteresowana? Zainteresowany?

Przejdź na stronę Wydziału MiNI