Przetwarzanie i analiza danych
(Data Science)


Specjalność na kierunku Informatyka – studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Dowiedz się więcej

Sylwetka absolwenta


Specjalność – Data Science

Posiądź głęboką znajomość metod przetwarzania i analizy danych (ang. Data Science).

Praktyczne problemy

Nabądź umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych.

Solidne podstawy

Zdobądź wszechstronną, ogólną wiedzę informatyczną i gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki, umożliwiające uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Nowoczesne metody i techniki

Wyróżnij się zaawansowaną wiedzą i umiejętnością użycia w projektach informatycznych metod pozyskiwania i składowania danych oraz technik statystycznych i uczenia maszynowego.

Efektywna komunikacja

Zdobądź wiedzę z zakresu zagadnień ogólnospołecznych ułatwiającą komunikację interpersonalną i współpracę z odbiorcami analiz danych i systemów na nich opartych.

Praca pełna wyzwań

Dzięki tej specjalności będziesz mógł znaleźć zatrudnienie m.in. jako analityk, architekt systemów przetwarzania danych, projektant i twórca oprogramowania.

Program studiów


Wybierz opcję, by dowiedzieć się więcej:

Dla absolwentów studiów inżynierskich na kierunku Informatyka przewidziany jest program trzysemestralny. Start pierwszej edycji tego programu: luty 2017.

Zobacz sylabusy poszczególnych przedmiotów

Semestr I (letni)

1Wstęp do uczenia maszynowego
2Przetwarzanie danych w językach R i Python
3Statystyka obliczeniowa
4Algorytmy zaawansowane
5Przedmiot humanistyczny 1
6Przedmiot obieralny 1
7Przedmiot obieralny 2

Semestr II (zimowy)

1Zaawansowane metody uczenia maszynowego
2Przetwarzanie danych w platformach Big Data
3Techniki wizualizacji danych
4Warsztaty badawcze
5Zaawansowane zagadnienia matematyki (blok obieralny)
6Fizyka
7Przedmiot humanistyczny 2
8Seminarium dyplomowe 1
9Wychowanie fizyczne

Semestr III (letni)

1Projekt zespołowy – budowa systemu analizy danych
2Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi
3Seminarium dyplomowe 2 (referaty w jęz. ang.)
4Przedmiot obieralny 3
5Przygotowanie pracy dyplomowej

Dla absolwentów studiów licencjackich (w szczególności: absolwentów kierunku Matematyka lub kierunków pokrewnych) przewidziany jest program czterosemestralny. Studia te pozwalają zdobyć kompetencje specjalności poszerzone o kompetencje inżynierskie. Start pierwszej edycji tego programu: październik 2017.

Zobacz sylabusy poszczególnych przedmiotów

Semestr I (zimowy)

1Java SE
2Bazy danych
3Podstawy systemu UNIX
4Algorytmy zaawansowane
5Transmisja danych
6Podstawy elektroniki
7Fizyka
8Projekt zespołowy
9Przedmiot obieralny 1

Semestr II (letni)

1Wstęp do uczenia maszynowego
2Przetwarzanie danych w językach R i Python
3Statystyka obliczeniowa
4Algorytmy zaawansowane
5Projektowanie obiektowe
6Przedmiot humanistyczny 1
7Przedmiot obieralny 2

Semestr III (zimowy)

1Zaawansowane metody uczenia maszynowego
2Przetwarzanie danych w platformach Big Data
3Techniki wizualizacji danych
4Warsztaty badawcze
5Programowanie aplikacji wielowarstwowych (blok obieralny)
6Inżynieria oprogramowania
7Przedmiot humanistyczny 2
8Seminarium dyplomowe 1
9Wychowanie fizyczne

Semestr IV (letni)

1Projekt zespołowy – budowa systemu analizy danych
2Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi
3Seminarium dyplomowe 2 (referaty w jęz. ang.)
4Sieci komputerowe (blok obieralny)
5Przygotowanie pracy dyplomowej

Rekrutacja


Zainteresowana? Zainteresowany?

Przejdź na stronę Wydziału MiNI