Data Science

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Sylwetki wybranych prowadzących